Nadleśnictwo Parczew

Nadleśnictwo Parczew – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Siedziba nadleśnictwa znajduje się w Sosnowicy, powiecie parczewskim, w województwie lubelskim.

Nadleśnictwo Parczew
Ilustracja
Lasy w dolinie Bobrówki
Siedziba

al. Kasztanowa 29, 21-230 Sosnowica

Reg. Dyr. Lasów Państwowych

RDLP Lublin

Rok utworzenia

1918

Liczba obrębów

3

Liczba leśnictw

12

Obręby
Parczew
Uścimów
Sosnowica
Leśnictwa
Laski
Gościniec
Makoszka
Białka
Dębowa Kłoda
Jedlanka
Brzeziczno
Sosnowica
Borek
Turno
Hola
Orzechów
Strona internetowa

Nadleśnictwo obejmuje część powiatów parczewskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i włodawskiego. Graniczy z Poleskim Parkiem Narodowym.

Historia edytuj

Za czasów Królestwa Polskiego duża część tutejszych lasów była własnością królewską. W I połowie XIX w. zostały one częściowo rozdysponowane przez rząd carski pomiędzy osoby zasłużone dla caratu. Dla zarządu lasami pozostałymi własnością skarbową utworzono leśnictwo Parczew. W kolejnych dziesięcioleciach lasy rządowe uległy powiększeniu drogą wymiany i wykupu.

Nadleśnictwo Parczew powstało w 1918. Po II wojnie światowej uległo ono powiększeniu o znacjonalizowane przez komunistów lasy prywatne. Powstały wówczas nadleśnictwa Kołacze i w 1960 Sosnowica, które w późniejszych latach zostały przyłączone do nadleśnictwa Parczew. 1 maja 1990 częściowo z nadleśnictwa Parczew wydzielono Poleski Park Narodowy.

Ochrona przyrody edytuj

Na terenie nadleśnictwa znajduje się pięć rezerwatów przyrody:

Drzewostany edytuj

Typy siedliskowe lasów nadleśnictwa (z ich udziałem procentowym):

  • siedliska leśne:
  • siedliska wilgotnościowe:
    • świeże 73%
    • wilgotne 19%
    • bagienne 8%

Gatunki lasotwórcze lasów nadleśnictwa (z ich udziałem procentowym):

Przeciętna zasobność drzewostanów nadleśnictwa wynosi 269 m3/ha, a przeciętny wiek 63 lata.

Bibliografia edytuj