Najwyższy Sąd Ludowy

Główna brama prowadząca do Najwyższego Sądu Ludowego
Godło ChRL
Ten artykuł jest częścią serii
Ustrój i polityka Chińskiej Republiki Ludowej
Organy polityczne
Przewodniczący ChRL:
Xi Jinping
Wiceprzewodniczący ChRL:
Wang Qishan
Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych:
Stały Komitet OZPL
Przewodniczący Stałego Komitetu OZPL: Li Zhanshu
Rada Państwa:
Premier ChRL: Li Keqiang
Centralna Komisja Wojskowa
Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza
Najwyższy Sąd Ludowy
Przewodniczący: Zhou Qiang
Najwyższa Prokuratura Ludowa
Prokurator Generalny: Zhang Jun
Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin
System prawny
System prawny
Konstytucja
Podział administracyjny
Podział administracyjny
Partie polityczne
Komunistyczna Partia Chin
Chińskie partie demokratyczne

Najwyższy Sąd Ludowy (chiń. 最高人民法院; pinyin: Zuìgāo Rénmín Fǎyuàn) – najwyższy organ władzy sądowniczej w Chińskiej Republice Ludowej. Sąd ma siedzibę w Pekinie.

Pomimo iż konstytucja gwarantuje niezawisłość sądownictwa, jednocześnie stanowi że Najwyższy Sąd Ludowy jest odpowiedzialny przed OZPL i jego Stałym Komitetem.

Prezes Najwyższego Sądu Ludowego wybierany jest na 5-letnią kadencję przez OZPL. Pozostali jego członkowie są powoływani na wniosek prezesa przez Stały Komitet OZPL. Prezes może być ponownie wybrany tylko raz i może być odwołany przez OZPL. Pozostali członkowie zasiadają do odwołania lub przejścia w stan spoczynku.

Do kompetencji Najwyższego Sądu Ludowego należą:

  • orzekanie w pierwszej instancji (od orzeczeń tych nie ma odwołania)
  • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądów szczebla wysokiego i sądów specjalnych
  • rozpatrywanie skarg kasacyjnych
  • zatwierdzanie wyroków śmierci
  • wykładnia dotycząca stosowania prawa w praktyce orzeczniczej sądów
  • sprawowanie ogólnego nadzoru nad orzecznictwem wszystkich sądów

Przewodniczący Najwyższego Sądu LudowegoEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • J.Rowiński, W.Jakóbiec, System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, ​ISBN 978-83-7059-766-5​.