Najwyższy Sąd Ludowy

Najwyższy Sąd Ludowy (chiń. 最高人民法院; pinyin Zuìgāo Rénmín Fǎyuàn) – najwyższy organ władzy sądowniczej w Chińskiej Republice Ludowej. Sąd ma siedzibę w Pekinie.

Główna brama prowadząca do Najwyższego Sądu Ludowego
Godło ChRL
Ten artykuł jest częścią serii
Ustrój i polityka Chińskiej Republiki Ludowej
Organy polityczne
Przewodniczący ChRL:
Xi Jinping
Wiceprzewodniczący ChRL:
Wang Qishan
Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych:
Stały Komitet OZPL
Przewodniczący Stałego Komitetu OZPL: Li Zhanshu
Rada Państwa:
Premier ChRL: Li Keqiang
Centralna Komisja Wojskowa
Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza
Najwyższy Sąd Ludowy
Przewodniczący: Zhou Qiang
Najwyższa Prokuratura Ludowa
Prokurator Generalny: Zhang Jun
Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin
System prawny
System prawny
Konstytucja
Podział administracyjny
Podział administracyjny
Partie polityczne
Komunistyczna Partia Chin
Chińskie partie demokratyczne

Pomimo iż konstytucja gwarantuje niezawisłość sądownictwa, jednocześnie stanowi że Najwyższy Sąd Ludowy jest odpowiedzialny przed OZPL i jego Stałym Komitetem.

Prezes Najwyższego Sądu Ludowego wybierany jest na 5-letnią kadencję przez OZPL. Pozostali jego członkowie są powoływani na wniosek prezesa przez Stały Komitet OZPL. Prezes może być ponownie wybrany tylko raz i może być odwołany przez OZPL. Pozostali członkowie zasiadają do odwołania lub przejścia w stan spoczynku.

Do kompetencji Najwyższego Sądu Ludowego należą:

  • orzekanie w pierwszej instancji (od orzeczeń tych nie ma odwołania)
  • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądów szczebla wysokiego i sądów specjalnych
  • rozpatrywanie skarg kasacyjnych
  • zatwierdzanie wyroków śmierci
  • wykładnia dotycząca stosowania prawa w praktyce orzeczniczej sądów
  • sprawowanie ogólnego nadzoru nad orzecznictwem wszystkich sądów

Przewodniczący Najwyższego Sądu LudowegoEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • J.Rowiński, W.Jakóbiec, System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, ​ISBN 978-83-7059-766-5​.