Napięcie sieciowe

Napięcie sieciowenapięcie elektryczne występujące w sieci niskiego napięcia danego kraju. Napięcie sieciowe ma przebieg sinusoidalny i w zależności od kraju: częstotliwość 50 lub 60 Hz i napięcie od 100 do 240 V (w Polsce 230 V / 50 Hz – określa to Polska Norma PN-IEC 60038)[a]. Większość urządzeń powszechnego użytku jest zasilana z wykorzystaniem napięcia sieciowego lub napięciem przetworzonym z napięcia sieciowego, przy użyciu przekształtników napięcia.

Należy zaznaczyć, że wartość 230 V to wartość skuteczna (RMS) napięcia przemiennego. Przy 230 V maksymalna wartość napięcia sieciowego wynosi 230 V · √2 ≈ 230 V · (1,41) = 325 V.

Dopuszczalne odchylenia wynoszą ±10%, czyli od 207 do 253 V.


UwagiEdytuj

  1. Napięcie sieciowe 230 V obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Przed rokiem 2004 w Polsce napięcie sieciowe wynosiło 220 V i większość urządzeń dostosowanych do napięcia 220 V może pracować przy zasilaniu napięciem 230 V (ważne są dane fabryczne, m.in. dopuszczalne odchylenie od napięcia nominalnego).