Napięcie skuteczne

Napięcie skutecznewartość skuteczna napięcia elektrycznego okresowego równa stałemu napięciu przyłożonemu do danego oporu, powodującemu wydzielanie się na tym oporze takiej samej energii, jak przy napięciu zmiennym.

Dla dowolnego przebiegu okresowego:

gdzie:

  • – okres przebiegu,
  • – napięcie chwilowe.

Dla napięcia sinusoidalnego symetrycznego o wartości maksymalnej równej U0 napięcie skuteczne Usk wynosi:

Dla napięcia trójkątnego symetrycznego o wartości maksymalnej równej U0 napięcie skuteczne Usk wynosi:

Dla napięcia prostokątnego jednopołówkowego o wartości maksymalnej równej U0, zerowym napięciu minimalnym i wypełnieniu n, napięcie skuteczne Usk wynosi:

Zobacz też

edytuj