Natężenie promieniowania

W radiometrii natężenie (intensywność) promieniowania to wielkość fizyczna określona jako strumień promieniowania wysyłany w jednostkowy kąt bryłowy.

gdzie:

To pojęcie jest często mylone z emitancją i napromieniowaniem (irradiancją)

W układzie SI jednostką natężenia (intensywności) promieniowania jest wat na steradian.