Strumień promieniowania

Strumień promieniowania, także strumień promienistyenergia niesiona przez promieniowanie przechodzące w jednostce czasu przez określoną powierzchnię. Definiuje się go w odniesieniu do fal elektromagnetycznych w tym i światła. Strumień określa się nie tylko dla promieniowania przechodzącego, lecz również dla źródła emitującego; tak zdefiniowany strumień nazywany jest energetycznym strumieniem promieniowania i jest nazywany również mocą promieniowania.

Strumień promieniowania oznaczony („e” od „energetyczny”, aby uniknąć pomylenia z wielkościami fotometrycznymi), określony jest wzorem

gdzie:

– strumień promieniowania,
energia promienista wypromieniowana, odbita lub przepuszczona przez powierzchnię w czasie

Jednostką miary w układzie SI jest wat.

Strumień promieniowania można mierzyć wykorzystując efekt cieplny wywołany jego absorpcją.

Zredukowany strumień promieniowania to moc promieniowania określana przez urządzenie rejestrujące fale tylko z pewnego zakresu (selektywne), np.:

  • strumień świetlny – określany według czułości oka ludzkiego,
  • strumień rumieniowy – na podstawie zaczerwienienia skóry człowieka,
  • strumień fotoaktywny – według działania na materiały fotograficzne.

Związki z innymi wielkościami radiometrycznymi opisuje radiometria.

Związek z wektorem Poyntinga edytuj

Można wykazać, że strumień promieniowania powierzchni to strumień wektora Poyntinga przez tę powierzchnię:

 

gdzie:

  – powierzchnia,
  – wektor Poyntinga,
 Wektor jednostkowy (wersor) normalny tej powierzchni,
  – pole powierzchni,
  – kąt między   a  

Jednak zamiast powyższego stosowana jest unormowana średnia czasowa wektora Poyntinga, gdyż w radiometrii jest to jedyna wielkość, którą detektory promieniowania mogą mierzyć:

 

gdzie < • > jest średnią czasową.