Moc

praca wykonana w jednostce czasu przez układ fizyczny

Moc – skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny. Z definicji, moc określa wzór[1]:

gdzie:

– moc,
– praca,
– czas.

Wzór ten jest prawdziwy, gdy praca wykonywana jest w tym samym tempie (nie zmienia się w czasie). W przeciwnym wypadku powyższy wzór będzie określał moc średnią. Aby obliczyć moc chwilową, należy skorzystać z innego wzoru:

Moc mechaniczną można także obliczyć ze wzoru:

gdzie:

– moc,
– siła działająca na ciało (np. siła ciągu),
– prędkość ciała.

Moc może być również definiowana jako prędkość emisji energii (na przykład dla źródła światła, anteny, głośnika). Wzór na moc (przy stałym tempie emisji) przybiera wówczas postać:

gdzie jest energią emitowaną w czasie

Specyficzne zagadnienie mocy fizycznej w odniesieniu do człowieka i zwierząt omówione jest w haśle: silnik żywy.

W elektryczności edytuj

Moc urządzeń elektrycznych wyraża się iloczynem natężenia przepływającego przez nie prądu   i napięcia elektrycznego   do którego urządzenie jest włączone

 

Straty mocy edytuj

Straty względem mocy zależą od przesyłanej mocy, przekroju poprzecznego żyły, długości przewodu oraz napięcia. Straty procentowe mocy można obliczyć ze wzoru[2]:

Dla obwodów jednofazowych:
 

gdzie:

  – Strata procentowa mocy
  – moc czynna [W]
  – długość przewodu [m]
  – konduktywność (przewodność, zależy od materiału z jakiego wykonane są żyły przewodu. Dla miedzi – 58,60, dla aluminium – 35,16)
  – Przekrój poprzeczny żyły [mm2]
  – Znamionowe napięcie fazowe (pomiędzy przewodem fazowym, a neutralnym urządzenia) [V]
Dla obwodów trójfazowych:
 

gdzie:

  – Strata procentowa mocy
  – moc czynna [W]
  – długość przewodu [m]
  – konduktywność (przewodność, zależy od materiału z jakiego wykonane są żyły przewodu. Dla miedzi – 58,60, dla aluminium – 35,16)
  – Przekrój poprzeczny żyły [mm2]
  – Znamionowe napięcie międzyfazowe (faza 1 – faza 2) urządzenia zamiast napięcia fazowego (faza – neutralny) [V]

Jednostka mocy edytuj

Jednostką mocy w układzie SI jest wat (W). Moc jest równa 1 wat, jeśli praca 1 dżula wykonywana jest w czasie 1 sekundy

 

Często używane wielokrotności:

1 mW = 0,001 W
1 kW = 1 000 W
1 MW = 1 000 000 W

Pozaukładowe jednostki mocy:

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. moc, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-14].
  2. Radek, Wyznaczanie przekroju przewodów cz.2, ElektrykaDlaKażdego.pl czyli Domowa Elektryka bez tajemnic, 20 listopada 2016 [dostęp 2024-02-15] (pol.).