Otwórz menu główne

Nazwisko rodowe

nazwisko rodu, z którego pochodzi dana osoba

Nazwisko rodowe – również „de domo” odnotowane w akcie urodzenia lub chrztu nazwisko rodu (rodziny), z którego pochodzi dana osoba. Najczęściej jest nim nazwisko ojca.

Polskie prawo przewiduje również możliwość, by w wyniku zawarcia związku małżeńskiego:

  • małżonka przyjęła nazwisko rodowe męża,
  • mąż przyjął nazwisko rodowe żony,
  • do nazwiska rodowego żony dodano po myślniku nazwisko rodowe męża,
  • do nazwiska rodowego męża dodano po myślniku nazwisko rodowe żony,
  • oboje małżonkowie pozostali przy swoich nazwiskach rodowych.

Poza Polską możliwe są też inne rozwiązania, np. nazwisko burmistrza Los Angeles, Antoniego Villaraigosy, powstało z połączenia nazwiska Antoniego Villara z nazwiskiem jego żony, Coriny Raigosy.

W wyniku prac nad nowym polskim kodeksem cywilnym, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego rekomendowała w 2008 umieszczenie w księdze pierwszej dokumentu art. 26 § 2 definiujący nazwisko rodowe, w brzmieniu: „nazwisko nabyte na podstawie ustalonego pochodzenia jest nazwiskiem rodowym”[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Księga pierwsza Kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem. Warszawa: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, 2008, s. 22 i 42.

BibliografiaEdytuj