Ojciec

rodzic rodzaju męskiego

Ojciecmężczyzna, który znajduje się w relacji pokrewieństwa z dzieckiem. Pokrewieństwo to może być oparte na tym, że uczestniczy on w wychowaniu dziecka albo że je począł; jest to jedna z podstawowych relacji w rodzinie[1]. Antropologia uznaje ojcostwo społeczne (pater) i ojcostwo genetyczne (genitor)[2].

Ojciec z synem (2006)
Ojcowska miłość (2009)

W prawie rodzinnym ojciec jest wstępnym krewnym pierwszego stopnia w linii prostej, od którego dziecko pochodzi bezpośrednio. W genealogii ojca z dzieckiem łączy filiacja, a z matką dziecka – koicja.

W języku mówionym ojcem nazywa się czasem także teścia. Mężczyzna wychowujący dzieci z poprzedniego małżeństwa swojej żony to ojczym.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Geoffrey Duncan Mitchell, A New Dictionary of Sociology, Taylor & Francis, 1979, Kinship, s. 109-112
  2. A New Dictionary of Sociology, op. cit., s. 111.