Negatywiści – polska grupa poetycka działająca w Krakowie w 1922.

Grupa zaznaczyła swoją obecność na Powszechnym Meetingu w Sprawie Sztuki. Związani byli z nią debiutanci poetyccy jak Jan Brzękowski, Julian Przyboś, Jan Alfred Szczepański i Józef Edward Dutkiewicz. Na imprezie, wpisującej się w nurt dadaizmu, młodzi poeci zapowiadali dwuletnie powstrzymywanie się od twórczości poetyckiej. Z jednej strony miał być to protest przeciwko tradycyjnej sztuce, a z drugiej – wywołanie zainteresowania nieznanymi jeszcze nazwiskami. Członkowie grupy ogłaszali jednak swoje wiersze w pismach jak „Hiperbola” czy „Twórczość Młodej Polski”. Z czasem Przyboś i Brzękowski dołączyli do Awangardy Krakowskiej.

Bibliografia edytuj

  • Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku. Grzegorz Gazda (redaktor). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 374. ISBN 978-83-01-15724-1.