Neoscholastyka

Neoscholastyka - nurt filozoficzny odnawiający filozofię scholastyczna. Współczesna neoscholastyka zapoczątkowana została encykliką Leona XIII - Aeterni Patris. Leon XIII wezwał do zaangażowania się katolików w pracę filozoficzną i przyjęcie w niej jednego wzorca - scholastyki, w szczególności w formie nadanej przez Tomasza z Akwinu.

Tomasz z Akwinu, Fra Angelico

Neoscholastyką nazywa się także wcześniejsze formy odradzające filozofię scholastyczną w epoce nowożytnej.

KierunkiEdytuj

W ramach neoscholastyki pojawiły się dwa kierunki:

Cechy szczególneEdytuj

Wśród szczególnych cech nowej scholastyki wymienia się:

  • realizm poznawczy - przedmioty materialne, realnie istnieją i można je poznać
  • byt jest konkretny i jednostkowy
  • metafizyka musi brać pod uwagę fakty naukowe, ale może odrzucać teorie, gdyż te są jedynie hipotezami

BibliografiaEdytuj