New American Standard Bible

New American Standard Bible (w skrócie NASB) – protestanckie tłumaczenie Biblii na język angielski. Najnowsza edycja New American Standard Bible została opublikowana w 1995 roku. Nowy Testament w tłumaczeniu NASB ukazał się po raz pierwszy w 1963 roku, zaś cała Biblia była wydana w roku 1971. Prawa do przekładu posiada Lockman Foundation.

New American Standard Bible
Pełna nazwa

Holy Bible, New American Standard Bible

Skrót(y)

NASB

Kanon

Protestancki

Język

Angielski

Opublikowanie Nowego Testamentu

1963

Opublikowanie kompletnego przekładu

1971

Źródła przekładu

Biblia Hebraica Kittela, Zwoje znad Morza Martwego (ST), Novum Testamentum Graece Eberhard Nestle (NT)

Rodzaj tłumaczenia

Dosłowne

Wydawca

Lockman Foundation [Fundacja Lockmana]

Przynależność religijna

Protestantyzm

Wersja online

Stary i Nowy Testament

Księga Rodzaju 1, 1-3
In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was moving over the surface of the waters.Then God said, "Let there be light"; and there was light.
Ewangelia Jana 3, 16
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life.

WydaniaEdytuj

Wydawanie NASB przebiegało w etapach:

 • 1960 – Ewangelia Jana
 • 1962 – Cztery Ewangelie
 • 1963 – Nowy Testament
 • 1968 – Psalmy
 • 1971 – cała Biblia
 • 1972, 1973, 1975, 1977 – wydania poprawione
 • 1995 – wydanie zmodernizowane

TłumaczenieEdytuj

New American Standard Bible jest powszechnie uważany jako jeden z najdosłowniejszych współczesnych przekładów Biblii na język angielski. Zgodnie z przedmową do NASB, tłumaczom przyświecał „poczwórny cel” przy pracy nad tłumaczeniem:

 1. wierność wobec oryginałów hebrajskich, aramejskich i greckich
 2. poprawność gramatyczna
 3. zrozumiałość języka
 4. umieszczenie Pana Jezusa Chrystusa w należnym mu miejscu, miejscu w którym Słowo Boże go umieszcza.

NASB, jak wskazuje na to nazwa, jest rewizją American Standard Version z 1901 roku. Tłumaczenie to miało stanowić alternatywę dla innej rewizji ASV, Revised Standard Version, która w wielu środowiskach, w szczególności ewangelicznych, uchodziła za zbyt liberalną teologicznie. Tłumacze New American Standard Bible, zachowując angielszczyznę American Standard Version, porównali przekład ASV z oryginalnymi manuskryptami, modyfikując jego treść tak, aby możliwie jak najdosłowniej oddać treść oryginału. Fragmenty Starego Testamentu celowo przetłumaczono z chrześcijańskiego punktu widzenia, wiążąc je i harmonizując z przesłaniem Nowego Testamentu.

Podstawą dla tłumaczenia ksiąg hebrajskich (ST) stała się trzecia edycja Biblii Hebraica Rudolfa Kittela, przy równoczesnym uwzględnieniu Zwojów znad Morza Martwego. W opracowywaniu zmodernizowanego wydania NASB z 1995 r. wzięto pod uwagę również Biblię Hebraica Stuttgartensia. W zakresie przekładu Nowego Testamentu korzystano z Novum Testamentum Graece Nestle-Alanda (edycja 23 w wydaniu oryginalnym oraz edycja 26 w rewizji z 1995 r.). Dostrzegając potrzebę dosłownego, współczesnego tłumaczenia Biblii na język angielski, tłumacze NASB starali się posługiwać wyłącznie współczesną angielszczyzną, utrzymując jednocześnie dosłowny styl przekładu. Niekiedy jednak, w przypadkach, gdzie całkowita dosłowność przekładu oznaczałaby znaczne odejście od wyrazistości i zrozumiałości tekstu w języku angielskim, starano się oddać sens oryginału w mowie współczesnej (zastosowano to m.in. w przypadku idiomów hebrajskich).

Zalety i wadyEdytuj

Najbardziej zauważalną zaletą New American Standard Bible jest jej rzetelność i wierność wobec tekstu oryginalnego. Przekład pozbawiony jest teologicznej interpretacji, a także liberalnego podejścia do tekstu biblijnego, jakie prezentował Revised Standard Version. Dzięki temu spotkał się z aprobatą ewangelicznych środowisk protestanckich. NASB, podobnie jak pozostałe przekłady dosłowne uwzględnia wszelkie pojawiające się wieloznaczności w tekście oryginalnym, co składa się na wspomnianą obiektywność teologiczną tłumaczenia. Wadą przekładu jest niekiedy jego nieczytelność i styl literacki, będące niezrozumiałymi dla przeciętnego czytelnika. Wydania NASB zazwyczaj nie zachowują akapitów, z uwagi na traktowanie każdego wersetu jako oddzielnej jednostki. Spotkało się to z krytyką i nowsze wydania nie kontynuują tej tradycji.

Wydanie z 1995 r.Edytuj

W 1995 roku, Lockman Foundation wznowiła wydanie New American Standard Bible w zmodernizowanej wersji (NASB95). Wydanie z 1995 roku jest nieco mniej dosłowne od tradycyjnej wersji NASB. Zmiany obejmowały m.in. uwspółcześnienie języka i zwrotów oraz poprawienie miejsc, w których zbyt daleko posuniętą dosłowność tłumaczenia, czyniła tekst niezrozumiałym i nieczytelnym (ok. 85 miejsc). Pomimo poprawek, NASB pozostaje nadal najbardziej dosłownym przekładem Biblii na język angielski, którego powszechnie używa się w kościołach i szeroko pojętych środowiskach chrześcijańskich. Ze względu na swą konsekwencję w ścisłym trzymaniu się tekstów oryginalnych, stał się wyjątkowo popularnym narzędziem pracy w szkołach teologicznych i seminariach duchownych.

Linki zewnętrzneEdytuj