Nifon I (patriarcha Konstantynopola)

Nifon I, gr. Νήφων Α΄, Nifōn Ipatriarcha Konstantynopola od 9 maja 1310 do 11 kwietnia 1314[1].

Nifon I
Νήφων Α΄
Patriarcha Konstantynopola
Kraj działania Cesarstwo Bizantyńskie
Data śmierci nie wcześniej niż 1314
Patriarcha Konstantynopola
Okres sprawowania 1310–1314
Wyznanie prawosławne
Kościół Patriarchat Konstantynopolitański
Wybór patriarchy 9 maja 1310

ŻyciorysEdytuj

Jako biskup Cyzyku Nifon finansował odbudowę murów miejskich i pozwolił schronić się w ich obrębie uciekinierom[2].

9 maja 1310 r. zastąpił na stolicy patriarszej ascetycznego Atanazego I. W odróżnieniu od swego poprzednika miał zamiłowanie do zbytku[3]. Na początku swego urzędowania doprowadził do zakończenia schizmy arseniańskiej, dzielącej Kościół Wschodni od niemal pięćdziesięciu lat, od czasu złożenia z urzędu patriarchy Arseniusza I przez cesarza Michała VIII Paleologa. Stopniowa utrata przez Cesarstwo prowincji azjatyckich spowodowała osłabienie ugrupowania arsenitów, wywodzącego się głównie z Azji Mniejszej. Ostateczny kres schizmie położyło przeniesienie zwłok patriarchy Arseniusza do kościoła Hagia Sophia i przyjęcie przez patriarchę Nifona sześciu warunków arsenitów. Ostatecznie „absolucja w imieniu Arseniusza” dokonana przez patriarchę Nifona 14 września 1310 r. zakończyła rozdwojenie[4][5].

PrzypisyEdytuj

  1. Venance Grumel, Traité d'études byzantines, « La Chronologie I. », Presses universitaires de France, Paryż, 1958, s. 437. Według Vitaliena Laurenta od 10 kwietnia 1310 do marca 1314 (La chronologie des patriarches de Constantinople)
  2. Donald M. Nicol: Les derniers siècles de Byzance : 1261–1453. s. 151.
  3. Donald M. Nicol: Les derniers siècles de Byzance : 1261–1453. s. 126.
  4. Barabanow N. D., О. W. L.: Arsenij Awtorian.
  5. Jerzy Misiurek: Arseniańska schizma. W: Encyklopedia katolicka. T. 1. s. 952.

BibliografiaEdytuj

  • Barabanow N. D., О. W. L.: Arsenij Awtorian (ros.). W: Prawosławnaja enciklopedia, Т. 4., ss. 18–20 [on-line]. [dostęp 2012-09-26].
  • J. Bonarek, T. Czekalski, S. Sprawski, S. Turlej: Historia Grecji. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005. ISBN 83-08-03816-6.
  • Jerzy Misiurek: Arseniańska schizma. W: Encyklopedia katolicka. T. 1. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1989, s. 952.
  • Donald M. Nicol: Les derniers siècles de Byzance : 1261–1453. Texto, 2008.
  • Vitalien Laurent, « La chronologie des patriarches de Constantinople de la première moitié du XIV (1294–1350) » w: Revue des études byzantines, T 7, 1949, ss. 145–155.