Nueva canción (hiszp.; wym. [ˈnweβa kanˈθjon] lub [kanˈsjon] – nowa piosenka) – inspirowany muzyką ludową i zaangażowany społecznie gatunek muzyczny Ameryki Łacińskiej i Półwyspu Iberyjskiego.

Powszechnie uznaje się[przez kogo?], że nueva canción odegrała istotną rolę podczas wstrząsów społecznych w Portugalii, Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej w latach 70. i 80. XX wieku.