Otwórz menu główne

Nurt – robotniczy zespół amatorski powstały 1952 r. w Nowej Hucie. Jego głównym twórcą i dyrektorem był Jan Kurczab - inżynier, pisarz, reżyser. 15 czerwca 1952 r. rozpoczął działalność przedstawieniem "Wodewilu nowohuckiego" Gozdawy i Stępnia. W maju 1953 r. "Nurt" otrzymał status teatru zawodowego. Mimo trudnych warunków materialnych i lokalowych zespół teatru z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem zajmował się upowszechnianiem kultury teatralnej wśród robotników. Teatr działał do lutego 1954 r., kiedy to rozpoczęto w Nowej Hucie budowę profesjonalnego teatru - Teatru Ludowego.


Słynne spektakle: