Oś optyczna

Oś optyczna – prosta przechodząca przez środki krzywizn elementów układu optycznego, pokrywająca się z osią symetrii tych elementów.

Bieg promieni świetlnych w projektorze. Oś optyczną oznaczono linią przerywaną

W osi symetrii znajdują się również ogniska układu optycznego.

Zobacz teżEdytuj