Oaza rekolekcyjna

Oaza rekolekcyjna – 15-dniowy wyjazd na rekolekcje zamknięte organizowany przez Ruch Światło-Życie, mający na celu pogłębienie wiary poprzez formację w małych grupach, codzienną Eucharystię, modlitwę, rozważanie Pisma Świętego oraz służbę dla wspólnoty. Każdy z piętnastu dni poświęcony jest jednej tajemnicy różańca.

Istnieją obecnie następujące typy oaz rekolekcyjnych:

  • Oaza Dzieci Bożych (dla dzieci ze szkoły podstawowej),
  • Oaza Nowej Drogi – trzy stopnie (dla młodzieży gimnazjalnej),
  • Oaza Nowego Życia – również trzy stopnie (dla młodzieży i dorosłych, także rodzin).
  1. stopień-przyjęcie Jezusa jako Pana i zbawiciela
  2. stopień-wyjście z niewoli grzechu
  3. stopień-Matka Kościołem-Kościół Matką
  • Oaza Rodzin – również trzy stopnie (dla małżeństw i rodzin).

Uwieńczeniem formacji podstawowej jest Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD). Są to czterodniowe rekolekcje poświęcone syntetycznemu przedstawieniu ideałów i duchowości Ruchu Światło-Życie.

Poza formacją podstawową istnieją także rekolekcje specjalistyczne, m.in. Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji (ORAE), Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin (ORAR), KAMUZO (kurs dla animatorów muzycznych) oraz Kurs Oazowy Dla Animatorów (KODA).