Objaw Gradenigo - opisany przez otiatrę włoskiego Giuseppe Gradenigo. Objaw polega na upośledzeniu odwodzenia gałki ocznej i zbaczaniu jej do przyśrodka (zez zbieżny) po stronie chorego ucha na skutek tożstronnego porażenia nerwu odwodzącego. Występuje on podczas zapalenia szczytu piramidy kości skroniowej (zespół Gradenigo).