Obręb leśny

Obręb leśny – część nadrzędnej jednostki administracyjnejnadleśnictwa – obejmująca drzewostany o różnym wieku, rosnące w podobnych warunkach siedliskowych i posiadająca własny plan zagospodarowania lasu[1]

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Załącznik: Instrukcja urządzania lasu. Cz. 1. Instrukcja sporządzania planu urządzania lasu dla nadleśnictwa. Zarządzenie nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2003 r.,Warszawa 2003