Odchylenie wyniku

Odchylenie wyniku – różnica pomiędzy określonym wynikiem w pewnym rozkładzie a średnią arytmetyczną z tego rozkładu. Odchylenia wyników wykorzystywane są do obliczania wariancji.

BibliografiaEdytuj

  • Bruce M. King, Edward W. Minium, Statystyka dla psychologów i pedagogów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 103.