Odcinki Wojsk Ochrony Pogranicza

Odcinek Wojsk Ochrony Pogranicza (KO OP) – samodzielny pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza.

Formowanie komend odcinków

edytuj

Rozkazem organizacyjnym naczelnego dowódcy WP nr 0245/org. z 13 września 1945 roku powołano Wojska Ochrony Pogranicza. Do 1 października 1945 roku miano sformować Departament Wojsk Ochrony Pogranicza. Pośredni organ dowodzenia, wydziały WOP, organizowane były w nadgranicznych okręgach wojskowych. Sformowano łącznie sześć wydziałów służby pogranicza, jedenaście oddziałów ochrony pogranicza i siedemnaście samodzielnych kompanii łączności. Poszczególne oddziały ochrony pogranicza różniły się pod względem liczby komend odcinków i strażnic. Łącznie miały powstać 53 komendy odcinków oraz 249 strażnic[1].

Struktura organizacyjna odcinka

edytuj

Struktura komendy odcinka ochrony pogranicza w latach 1945-1946[2]:

komendant odcinka

 • zastępca komendanta odcinka do spraw liniowych
 • zastępca komendanta odcinka do spraw polityczno-wychowawczych
 • zastępca komendanta odcinka do spraw wywiadu
  • wydział wywiadu
 • pomocnik komendanta odcinka do spraw gospodarczych
  • wydział gospodarczy
 • szef sztabu odcinka
  • sztab odcinka
 • służby:
  • inżynieryjna
  • chemiczna
  • psów służbowych
 • punkt sanitarny
 • punkt weterynaryjny
 • pluton komendancki
 • pluton łączności
 • pluton transportowy
 • strażnice (ilość zmienna)

Jesienią 1946 roku przeprowadzono reorganizację Odcinków[a]. Etaty komend odcinków zmniejszono ze 147 do 63 żołnierzy[3].

Wykaz komend odcinków w 1946

edytuj
 1. Rozkaz organizacyjny ministra obrony narodowej nr 0153/Org. z 21 września 1946 roku

Przypisy

edytuj
 1. Jerzy Prochwicz; Organizacja Wojsk Ochrony Pogranicza wrzesień 1945 – grudzień 1945, w: Problemy Ochrony Granic. Biuletyn nr 44 (2010), s. 12-14
 2. Strukturę podano za: Wiesław Ziemianek; Proces powstania, organizacji i rozwoju Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1945-1948 s. 32
 3. Dominiczak 1985 ↓, s. 62.

Bibliografia

edytuj
 • Henryk Dominiczak: Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985. Warszawa: Wojskowa Drukarnia w Łodzi, 1985.
 • Wiesław Ziemianek; Proces powstania, organizacji i rozwoju Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1945-1948 na przykładzie jednostki w Kłodzku, w: Problemy Ochrony Granic. Biuletyn nr 23 (2003).