Offline, off-line (dosł. „odłączony od linii, poza linią”) – sposób oglądania materiałów pobranych z Internetu lub innej sieci komputerowej.

Może też dotyczyć przygotowywania czegoś, co później ma zostać za jej pośrednictwem przesłane, bez utrzymywania połączenia z siecią.

W przypadku łączy komutowanych (zestawianych, gdy zachodzi potrzeba ich użycia), przy połączeniach wdzwanianych, umożliwia zmniejszenie kosztów ponoszonych przez użytkownika.

W telefonach komórkowych oznacza się tak opcję odłączenia od wszelkich usług umożliwiających bezprzewodowe połączenie z innym urządzeniem.

Terminem o przeciwnym znaczeniu jest online.