Sieć komputerowa

zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych z sobą

Sieć komputerowa – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych z sobą kanałami komunikacyjnymi oraz oprogramowanie wykorzystywane w tej sieci. Umożliwia ona wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, zwanymi punktami sieci.

Przeznaczenie

Głównym przeznaczeniem sieci komputerowej – ideą, dla której została stworzona – jest ułatwienie komunikacji między ludźmi (będącymi faktycznymi użytkownikami sieci). Sieć umożliwia łatwy i szybki dostęp do publikowanych danych, jak również otwiera techniczną możliwość tworzenia i korzystania ze wspólnych zasobów informacji i zasobów danych. W sensie prawnym, i w pewnym przybliżeniu, użytkownicy sieci komputerowej są również jej beneficjentami.

Cechy użytkowe

Poniżej wyszczególniono niektóre użytkowe cechy sieci komputerowej:

W środowisku sieciowym, upoważnieni użytkownicy mogą uzyskiwać zdalny dostęp do danych i informacji przechowywanych na innych komputerach w sieci, jak również sami mogą udostępniać posiadane zasoby
W środowisku sieciowym każdy podłączony do sieci komputer może uzyskać dostęp do urządzeń peryferyjnych uprzednio udostępnionych do wykorzystania sieciowego, na przykład drukarek sieciowych, pamięci masowych
Użytkownicy mający dostęp do sieci użytkownicy zdalni mogą uruchamiać na swoich komputerach programy zainstalowane na komputerach zdalnych
Sieć komputerowa, a w szczególności Internet, stymuluje rozwój i upowszechnianie oprogramowania tworzonego i udostępnianego na zasadach licencji GPL

Składniki

Wśród składników sieci komputerowej można wyróżnić następujące główne grupy:

Topologia

 
Schemat sieci w topologii rozszerzonej gwiazdy
Główny artykuł: Topologia sieci komputerowej.

Topologia fizyczna opisuje fizyczną realizację sieci komputerowej przez układ mediów transmisyjnych. Wyróżnia się następujące podstawowe układy:

Znane sieci

Zobacz też

Linki zewnętrzne