Sprzęt komputerowy

fizyczny komponent systemu komputerowego

Sprzęt komputerowy (ang. hardware) – materialna część komputera. Ogólnie hardware'em nazywa się sprzęt komputerowy jako taki i odróżnia się go od software'u – czyli oprogramowania.

Przykładowa płyta główna komputera w standardzie ATX

Podział ten jest nieostry, gdyż współcześnie wiele elementów sprzętu komputerowego ma „wszyte” na stałe oprogramowanie nazywane oprogramowaniem układowym (ang. firmware), stanowiące jego integralną część, bez którego elementy te nie mogłyby funkcjonować. Przykładowo większość drukarek komputerowych ma w swojej pamięci zestaw komend, przy pomocy których realizuje proces drukowania i których odpowiednik znajduje się w pamięci komputera stanowiąc programowy sterownik tego urządzenia.

Wiele urządzeń – typu karty graficzne, płyty główne – ma własne oprogramowanie nazywane BIOS. W stosunku do oprogramowania innych urządzeń, najczęściej systemów wbudowanych, używa się słowa firmware.

Przykłady sprzętu komputerowego edytuj

Sprzętem komputerowym jest np.:

Zobacz też edytuj