Oficer ordynansowy – tytuł oficera Wojska Polskiego II RP „stojącego poza sztabem, przeznaczonego do wykonywania wyłącznie bezpośrednich zleceń dowódcy jednostki wyższej” (od dywizji i brygady oraz równorzędnych wzwyż).

Oficerom ordynansowym Prezydenta RP, Naczelnego Wodza, Ministra Spraw Wojskowych, szefa Sztabu Generalnego WP i szefa Administracji Armii przysługiwał tytuł adiutanta przybocznego.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Adiutanci i oficerowie ordynansowi. Terminologia, Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych Nr 30 z 25 lipca 1922 r. poz. 437