Okres godowy – u zwierząt jest to najbardziej korzystny okres, zazwyczaj w porze obfitości pokarmu i wody, w którym zwierzęta te łączą się w pary i przystępują do rozrodu. Jest on różny u różnych gatunków. Występowanie okresów godowych można uzasadnić ewolucyjnym przystosowaniem do występujących w naturze pór roku i mniejszych szans przeżycia młodych zimą niż latem.

Okresy godowe są czasami prezentowane na wykresach, dla pojedynczego gatunku lub dla większej ich grupy. Bywają też zestawiane z innymi okresami, np. przeobrażenia larw. Widać to na poniższym przykładzie prezentującym okresy godowe polskich płazów (kolor zielony), zdefiniowane tu jako okres składania jaj i okresy przeobrażenia (kolor niebieski):

Okresy godowe wielu gatunków mają swoją nazwę, np.:

Bibliografia edytuj