Otwórz menu główne


Olgierd Fietkiewicz (ur. 1 lipca 1932, zm. 6 czerwca 2000) – polski historyk i inicjator badań dziejów i teorii harcerstwa, redaktor czasopism harcerskich, redaktor naczelny Leksykonu harcerstwa, autor biografii i bibliografii harcerskich, członek władz ZHP, harcmistrz.

Olgierd Fietkiewicz
Data urodzenia 1 lipca 1932
Data śmierci 6 czerwca 2000
Stopień harcerski harcmistrz
Organizacja harcerska Związek Harcerstwa Polskiego
członek Rady Naczelnej ZHP

W 1959 zastępca komendanta Hufca ZHP Pruszków, następnie instruktor komendy Chorągwi Mazowieckiej. Od 1965 pracował w Głównej Kwaterze ZHP, zajmując się harcerstwem starszym i kształceniem. W latach 1972–1992 redaktor naczelny miesięcznika „Harcerstwo”, w którym publikował (w zeszytach) Harcerski słownik biograficzny. Był zastępcą redaktora w krakowskim „Harcerzu Rzeczypospolitej”, twórcą i pierwszym naczelnym dwutygodnika (obecnie miesięcznika) „Czuwaj”. Członek Rady Naczelnej ZHP i kilkakrotny delegat na zjazdy Związku.

Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i harcerskimi.

Jego imię nosi nagroda Naczelnika ZHP przyznawana za wzbogacanie wiedzy o historii harcerstwa i jej popularyzację[1].

BibliografiaEdytuj

  1. Henryk Pytlik: Zmarł Olgierd Fietkiewicz. W: Czuwaj [on-line]. VII-VIII 2000. [dostęp 2010-10-23].
  2. Leksykon harcerstwa. Olgierd Fietkiewicz (red.). Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988. ISBN 83-203-1779-7.

PrzypisyEdytuj