Orda Bukiejewska

Orda Bukiejewska (kazach. Bökey Ordasy) – półautonomiczna jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego w XIX wieku.

Utworzona przez Kazachów w dorzeczu Uralu i Wołgi. Wchodziła w skład guberni astrachańskiej, funkcjonowała od początku XIX wieku do 1859.