Organizacja ponadnarodowa

Organizacja ponadnarodowa – w doktrynie prawa międzynarodowego wypracowano cechy organizacji o charakterze ponadnarodowym na podstawie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Są to:

  1. instytucje, które nie reprezentują państw członkowskich;
  2. podejmowanie decyzji większością głosów we wszystkich instytucjach;
  3. upoważnienie organów organizacji do przyjmowania aktów o charakterze wiążącym;
  4. skutek wiążący niektórych aktów w stosunku do jednostek fizycznych i osób prawnych
  5. ustanowienie nowego porządku prawnego obejmującego traktat i powstające na jego podstawie prawo;
  6. poddanie oceny ważności aktów takiej organizacji i oceny wypełniania zobowiązań przez państwa członkowskie kontroli instytucji sądowej organizacji.

Zobacz też

edytuj