Orkiestra Vita Activa

polska orkiestra

Orkiestra Vita Activaorkiestra działająca od 1995 roku w Gdańsku w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Członkami zespołu są osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz wolontariusze[1].

Orkiestra Vita Activa – XIX Koncert Noworoczny, 6 stycznia 2019, Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku
XIX Koncert Noworoczny OVA – dyrygentka Mirosława Lipińska

Kierownikiem artystycznym i dyrygentem orkiestry jest Mirosława Lipińska. Od 2017 roku drugim dyrygentem jest Robert Bracki. Współpraca merytoryczna i organizacyjna Ryszard Popowski[1].

Główne instrumentarium zespołu tworzą instrumenty perkusyjne melodyczne (ksylofony, marimba, metalofony, wibrafony), dodatkowo orkiestra wykorzystuje wiele różnych instrumentów perkusyjnych niemelodycznych. Skład zespołu uzupełniają kontrabasy i okazjonalnie instrumenty dęte[1]. Z Orkiestrą występują soliści, zarówno wokaliści, jak i instrumentaliści, między innymi: Mariko Terashi (fortepian), Cezary Paciorek (akordeon), Dariusz Wójcik (bas), Adam Wendt (saksofon), Roman Perucki (organy). Na repertuar zespołu składają się transkrypcje utworów z muzyki światowej, między innymi: P. Czajkowskiego, E. Griega, F. Chopina, M. Musorgskiego, K. Foerstera, J. Straussa, Q. Jonesa, A. Piazolli, L. Bernsteina, S. Joplina[1][2].

W latach 1995–2019 orkiestra występowała 280 razy koncertując w 63 miastach Polski i Europy[1]. Poza Polską wystąpiła w Niemczech[3], Francji[4], Włoszech, na Litwie i w Rosji (2019). Większość koncertów wykonywana jest na rzecz organizacji pomocowych, na przykład koncert podczas 5 Międzynarodowych Spotkań Artystycznych w Elblągu[5], koncert podczas uroczystości wręczenia Orderu Uśmiechu Przewodniczącej ZG Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Krystynie Mrugalskiej (2000)[6], koncert w Bonn dla Organizacji Lebenshilfe[7], koncert w Pskowie (Rosja)[8], pozostałe w otwartym środowisku, na przykład koncert w Dworze Artusa w Gdańsku podczas obchodów jubileuszu 30-lecia Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej[9][10].

Orkiestra Vita Activa jest wpisana do bazy danych Polskiego Centrum Informacji Muzycznej jako jedna z orkiestr działających w Polsce[11]. Zespół w sposób praktyczny wdraża postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych[12], szczególnie jej artykułu 30, który między innymi stanowi o prawach osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do kultury, uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia[13].

Na bazie doświadczeń Orkiestry Vita Activa w 2009 roku powstało Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych – ECEKON, ośrodek edukacji kulturalnej i animacji kultury muzycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną[1][14][15][16].

NagrodyEdytuj

Zespół został nagrodzony Medalem Rady Miasta Gdańska – Medal Księcia Mściwoja II (2005) – „za wybitne realizowanie programu aktywacji życiowej przez muzykę osób niepełnosprawnych”[1][17], Medalem Senatu Rzeczypospolitej (2007) – „w uznaniu za całokształt dokonań i stworzenie wyjątkowej wspólnoty”[1][18]. Ponadto osoby prowadzące zespół, Mirosława Lipińska i Ryszard Popowski, zostały nagrodzone Medalem Zarządu Głównego PSONI Fideliter et constanter (2003, 2011) – „w uznaniu szczególnych zasług za wieloletnią wytrwałą i wierną pracę dla dobra osób niepełnosprawnych intelektualnie”, oraz Medalem Prezydenta Miasta Gdańska (2013)[1][19][20]. W 2017 roku dyrygentka otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w kategorii Przedsiębiorczość Społeczna[21][22].

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e f g h i Orkiestra Vita Activa. Przez sztukę do samodzielności.
 2. Niepełnosprawni muzycy brawurowo zagrali w Filharmonii. 20 lat Orkiestry Vita Activa, trojmiasto.pl, 6 maja 2016 [dostęp 2019-09-04] (pol.).
 3. Krzysztof Komorowski, Zaproszenie, koncert Orkiestry Vita Activa. W: Almanach prowincjonalny, nr 20, s. 138–140., listopad 2014.
 4. L’officiel des spectacles du mercredi 30 jan au 6 julliet (Informator kulturalny Paryża), 1999.
 5. Folder: 5 Międzynarodowe Spotkania Artystyczne, Elbląg 2011. Wyd.Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu.
 6. Szymon Bakonis, Kronika koncertów – Orkiestra Vita Activa [dostęp 2019-09-29] (pol.).
 7. Krzysztof Komorowski Zaproszenie na koncert Orkiestry Vita Activa. W: Almanach prowincjonalny, nr 20, s. 138–140, listopad 2014.
 8. Festiwal Drugoje Iskusstwo w Pskowie.
 9. Folder: Jubileusz 30-lecia 1989-2019, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej – Oddział Pomorski. Opracowanie Bożena Kisiel. Gdańsk, 7 września 2019.
 10. Orkiestra Vita Activa. Kronika koncertów.
 11. EmPOLMIC: zespoły, polmic.pl [dostęp 2019-09-17].
 12. Katarzyna Świeczkowska, Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, 21 marca 2017 Organizacja Narodów Zjednoczonych, Nowy York, USA.. W: Społeczeństwo dla wszystkich, nr 2 (62) sierpień 2017, s. 2–3.
 13. Mirosława Lipińska, Ryszard Popowski, Zadania nauczycieli muzyki, organizacji i instytucji kultury muzycznej w świetle art. 30 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W: Wychowanie muzyczne, nr 2, 2016, s 8 – 13.
 14. Magdalena Mateja, Tysiące drobnych sprawności. W: Przewodnik katolicki, nr 30, 2016.
 15. Wywiad z Mirosławą Lipińską w: Mateusz Różański, Grać nie każdy może. W: Magazyn Integracja 4/2019 (156) s. 39.
 16. ECEKON [dostęp 2019-09-13] (pol.).
 17. Laureaci medalu księcia Mściwoja II, gdansk.pl [dostęp 2019-09-26] (pol.).
 18. Barbara Abramowska, Taka dobra historia ... ciąg dalszy. Wyd. PSOUU Warszawa, s. 417–438, 2013.
 19. Konwencja muzyki – Mirosława Lipińska, archiwum2014.konwencjamuzyki.pl [dostęp 2019-09-26].
 20. Konwencja muzyki – Ryszard Popowski, archiwum2014.konwencjamuzyki.pl [dostęp 2019-09-26].
 21. Redakcja, Gala plebiscytu Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych, Dziennik Bałtycki, 10 lutego 2017 [dostęp 2019-09-14] (pol.).
 22. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla Mirosławy Lipińskiej, Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańsku, 11 lutego 2017 [dostęp 2019-09-14] (pol.).

Linki zewnętrzneEdytuj