Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności – dokument stwierdzający niepełnosprawność posiadacza.

W Polsce w celach rentowych orzeczenia o niepełnosprawności wydają lekarze orzecznicy i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz komisje podlegające Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Orzecznictwo pozarentowe prowadzą Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności[1].

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj