Osiadanie – powolny ruch gruntu, w wyniku którego powierzchnia terenu ulega obniżeniu i powstaje niecka.

Skutek osiadania - pochylona kapliczka przydrożna w Starym Gierałtowie

Osiadanie zachodzi najczęściej pod wpływem:

ale także w wyniku: