Oszustwo komputerowe

Oszustwo komputerowe – używana w wykładni prawa nazwa przestępstwa wymienionego w artykule 287 polskiego Kodeksu karnego:

Przepis karnyEdytuj

Zgodnie z art. 287 Kodeksu karnego:

§1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa lub wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§3. Jeżeli oszustwo popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj