Othniel Ben Kenaz (hebr. עתניאל, Otniʼel, Lew Boży) – pierwszy Sędzia biblijny.

Otniel
ilustracja
Występowanie

Księga Jozuego
Księga Sędziów
1 Księga Kronik

Rodzina
Ojciec

Kenaz

Dzieci

Chatat
Meonotaj

Pochodził z pokolenia Judy. Pokonał Kuszan-Riszeataima, króla Aramu, uwalniając tym samym Izrael z trwającej osiem lat niewoli. Zdobył także miasto Debir należące do Kananejczyków, za co otrzymał od Kaleba jego córkę, Aksę za żonę. Po tych wydarzeniach Otniel panował przez 40 lat pokoju. Po jego śmierci lud Izraela znów odstąpił od Boga Jahwe i został pokonany przez Eglona, króla Moabu.

Wspominany jest w Biblii pięciokrotnie:

  • Joz 15,16-20, oraz Sdz 1,12-15 - zdobycie Debiru i małżeństwo z Aksą,
  • Sdz 3,7-11 – zwycięstwo nad Kuszan-Riszeataimem i 40 lat pokoju,
  • 1 Krn 4,1-13 – genealogia Otniela,
  • 1 Krn 27,15 – wspominany jako przodek Cheldaja z Netofy.

Zobacz też

edytuj