Owologia

dział ornitologii (badanie jaj: budowa, ubarwienie, wielkość, kształt, zmienność wewnątrzgatunkowa)

Owologia inaczej oologia (łac. ovo - jajo) - jeden z działów ornitologii zajmujący się badaniem jaj, w szczególności jaj ptasich, ich budową, ubarwieniem, wielkością, kształtem i zmiennością wewnątrzgatunkową.

Oologia zajmuje się m.in. badaniem ptasich jaj