Paneuropejskie formy organizacyjno-prawne

Paneuropejskie formy organizacyjno-prawneUnia Europejska zmierza do ujednolicenia większości uregulowań na obszarze wspólnego rynku, również w zakresie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw (zob. formy prawne przedsiębiorstw). W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie:

Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem trzech kolejnych form paneuropejskich:

Prawo wspólnotowe przewiduje również możliwość inwestowania w fundusze inwestycyjne w ramach:

Linki zewnętrzneEdytuj