Pasmo wzrokowe (ang. optic tract, łac. tractus opticus) - część drogi wzrokowej w mózgu. Rozciąga się od skrzyżowania wzrokowego do ciała kolankowatego bocznego (prawego- prawe pasmo wzrokowe i analogicznie do lewego ciała kolankowatego bocznego- lewe pasmo wzrokowe). Pasmo wzrokowe tworzą aksony (wypustki osiowe) komórek zwojowych siatkówki, które podążają do podkorowego ośrodka wzroku- ciała kolankowatego bocznego. Komórki zwojowe siatkówki wraz z wypustkami stanowią trzeci neuron drogi wzrokowej (pierwszym są czopki i pręciki, a drugim komórki dwubiegunowe siatkówki).

Ponieważ w obrębie skrzyżowania wzrokowego przechodzą na stronę przeciwną wypustki komórek zwojowych przyśrodkowych połówek siatkówki (a więc odpowiedzialnych za boczne czyli skroniowe połowy pola widzenia lewego i prawego oka- gdyż na siatkówce powstaje obraz rzeczywisty odwrócony), to w paśmie wzrokowym znajdują się już tylko wypustki z prawej (lewe pasmo) lub lewej (prawe pasmo) połowy pola widzenia obu oczu. Stąd uszkodzenie pasma wzrokowego będzie powodować niedowidzenie połowicze jednoimienne, a uszkodzenie obu pasm wzrokowych całkowitą ślepotę (podkorową).

Do diagnostyki uszkodzeń w obrębie pasma wzrokowego stosuje się obrazowanie rezonansu magnetycznego (ocena morfologiczna) i wzrokowe potencjały wywołane (ocena czynnościowa).

Bibliografia edytuj

  • Bochenek A, Reicher M.; Anatomia człowieka tom IV. Układ nerwowy ośrodkowy Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993.
  • Felten DL, Józefowicz R, Netter FH.; Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.
  • Kędzia A.; Struktura i funkcja ośrodkowego układu nerwowego. w: Dymecki J, Kulczycki J (red.) "Neuropatologia" Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2005.