Paweł Chmieliński

polski ekonomista

Paweł Chmieliński (ur. 17 maja 1979 w Koninie) – polski ekonomista, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, specjalizujący się w ekonomii politycznej, problematyce rozwoju wsi i systemów żywnościowych, polityce naukowej oraz w procesach integracji europejskiej[1].

Paweł Chmieliński
Ilustracja
Paweł Chmieliński (2022)
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

17 maja 1979
Konin

Doktor habilitowany nauk społecznych
Specjalność: ekonomia i finanse
Alma Mater

Politechnika Poznańska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Doktorat

20 XII 2011 – nauki ekonomiczne
Kolegium Zarządzania i Finansów – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Habilitacja

9 X 2020 – nauki społeczne w dyscyplinie ekonomia i finanse
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Pracownik naukowy
Instytut naukowy

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Okres zatrudn.

Od 2021

Stanowisko

Kierownik Zakładu Integracji Europejskiej

Strona internetowa

Od 2012 roku jest współorganizatorem i koordynatorem Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich, od 2018 roku przewodniczący stowarzyszenia[2].

Wykształcenie i kariera zawodowa

edytuj

Absolwent (2001) studiów inżynierskich na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W 2001 w ramach programu Tempus odbył jednosemestralne studia Interational Business Class w Noordelijke Hogeschool Leeuwarden w holenderskiej Fryzji /obecnie: NHL Stenden Hogeschool(inne języki)/ oraz trzymiesięczny staż w Philips DAP Drachten[a]. W 2003 roku uzyskał stopień magistra ekonomii na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu[1].

W 2006 roku ukończył dzienne studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorat obronił w 2011 w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, na podstawie pracy pt. Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie realizacji programu Leader[3]. W 2020 roku, decyzją Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, w oparciu o dorobek naukowy oraz publikację Przedsiębiorczość i polityka gospodarcza w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich w Polsce[3].

Przez wiele lat związany zawodowo z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB (IERiGŻ-PIB), w 2005 jako ekonomista, od 2006 r. jako asystent, a następnie od 2011 r. jako adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej i Regionalnej, a od roku 2020 w Zakładzie Ekonomii i Polityki Rolnej oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W latach 2008–2020 członek Rady Naukowej IERiGŻ-PIB, a w okresie 2011–2020 pełnił funkcję Sekretarza Rady[1].

W 2013 roku powołany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na członka Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, gdzie pełnił funkcje: Zastępcy Przewodniczącego i Przewodniczącego Rady do 2016 roku.

W latach 2016–2020 aktywnie uczestniczył w pracach zespołów roboczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Transfer wiedzy pomiędzy nauką i praktyką, Przedsiębiorczość wiejska i otoczenie biznesu, Infrastruktura obszarów wiejskich[2].

Od 2021 profesor nadzwyczajny w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. W styczniu 2022 przejął kierownictwo Zakładu Integracji Europejskiej IRWiR PAN od prof. dr hab. Jerzego Wilkina[1].

Od 2021 ekspert, a następnie członek Think Tank Narodowego Centrum Badań i Rozwoju[4].

Wykonawca, współautor i autor badań oraz kierownik zespołów badawczych kilkunastu projektów międzynarodowych, w tym m.in. w ramach programu Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa, Interreg, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Swedish Institue(inne języki), Global Development Network(inne języki)[1].

Odbył staże jako naukowiec wizytujący (visiting fellow) w Portsmouth Business School przy Uniwersytecie w Portsmouth (Wielka Brytania), w Sogn og Fjordane University College(inne języki) przy Western Norway University of Applied Sciences(inne języki) (Norwegia) oraz jako profesor wizytujący (visiting professor) w Università degli studi di Foggia(inne języki) (Włochy)[1].

Członkostwo w organizacjach naukowych i społecznych[1][2]

edytuj
  • od 2019: przewodniczący Tematycznej Grupy Roboczej ds. Systemów Żywnościowych (Thematic Working Group on Food Systems – TWG FS) w ramach inicjatywy BIOEAST, dotyczącej współpracy makroregionalnej w obszarze badań i innowacji na rzecz rolnictwa i biogospodarki pomiędzy 11 państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Działania grupy skupiają się na wypracowaniu strategicznej agendy badawczej w obszarze zrównoważonych systemów żywnościowych, jednocześnie prowadząc dialog z administracją UE w zakresie kształtowania programów pracy Horyzont Europa oraz innych inicjatyw, ważnych dla sektora nauki i innowacji makroregionu.
  • od 2018: członek reprezentujący Polskę w grupie Food Systems Strategic Working Group w EU Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), gdzie zajmuje się wyznaczaniem kluczowych problemów polityki i infrastruktury badawczej UE w zakresie rozwoju systemów żywnościowych.

Działalność redakcyjno-recenzyjna

edytuj
  • od 2018: członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma: AIC Economics and Management (ISSN 2310-9262).

Znajduje się na liście recenzentów rozdziałów i całych monografii wydawnictw polskich i zagranicznych (w tym m.in. Springer czy Routledge) oraz następujących czasopism naukowych: Journal of Rural Studies, British Food Journal, Regional Studies, Sustainability, Land, International Journal of Environmental Research and Public Health, Healthcare, Horticulture, Applied Sciences, International Journal of Food System Dynamics, Studies in Agricultural Economics, European Countryside, Journal of Agribusiness and Rural Development, Zeszyty Naukowe SGGW, Intercathedra, Rural Areas and Development, Journal of Co-operative Organization and Management, Wiadomości Statystyczne, Economics of Agriculture,

Wybrane publikacje

edytuj

Autor ponad 120 publikacji z zakresu rozwoju wsi i rolnictwa, polityki regionalnej i przedsiębiorczości.

Monografie

Redakcje monografii

Artykuły naukowe

Zainteresowania badawcze

edytuj

Zajmuje się problematyką przemian społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych zachodzących na obszarach wiejskich, ewolucją i transformacją systemów żywnościowych, ekonomią polityczną, procesami integracji Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz rozwojem pozarolniczych funkcji wsi, przedsiębiorczość i aktywność społeczności lokalnej.

Prywatnie

edytuj

Miłośnik literatury biograficznej, psychologii społecznej i muzyki.

  1. Staż w Philipsie obejmował podjęcie i rozwiązywanie (wraz z Tomaszem Frontczakiem) problemu zwanego „syndromem końca roku” w planowaniu wydatków inwestycyjnych (CAPEX). Problem został opisany i opublikowany (przy współudziale prof. Stefana Trzcielińskiego) w 2002 roku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, 34, 132–141.

Przypisy

edytuj
  1. a b c d e f g Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk | Pracownicy naukowi [online], www.irwirpan.waw.pl [dostęp 2022-05-24].
  2. a b c dr hab. Paweł Chmieliński, prof. IRWiR PAN – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal www.gov.pl [online], Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [dostęp 2022-05-24] (pol.).
  3. a b Ludzie nauki (OPIPIB), 23 maja 2022.
  4. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk | Powołanie dr. hab. Pawła Chmielińskiego, prof. IRWiR PAN, do Zespołu doradczego przy NCBiR [online], www.irwirpan.waw.pl [dostęp 2022-06-02].
  5. Rural Areas and Development – European Rural Development Network, Editor-in-Chief [online] [dostęp 2022-05-24] (pol.).

Linki zewnętrzne

edytuj