Paweł Korytko (zm. 1588)

Paweł Korytko herbu Jelita (zm. w 1588 roku) – kasztelan przemyski w latach 1583–1588, podkomorzy lwowski w 1583 roku, podkomorzy przemyski w latach 1570–1582.

Na zjeździe w Jędrzejowie w 1576 roku potwierdził wybór Stefana Batorego na króla Polski.

BibliografiaEdytuj

  • Constitvcie Statvta Y Przywileie, Na Walnych Seymiech Koronnych Od Roku Pańskiego 1550. aż do Roku 1625. vchwalone, Kraków 1625, s. 246.
  • Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy". Oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 350.