Paweł Mniszech

Paweł Mniszech herbu własnego (zm. w 1616 roku) – starosta łukowski w latach 1599-1616.

Był synem Mikołaja.

Uczył się w Dillingen w 1592 roku i w gimnazjum jezuitów w Braniewie w 1595 roku.

Poseł na sejm 1611 roku z województwa lubelskiego, deputat izby poselskiej do sprawy brandenburskiej.

BibliografiaEdytuj

  • Janusz Byliński, Sejm z 1611 roku. W nowym opracowaniu., Wrocław 2016, s. 222.
  • Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII w. Spisy". Oprac. Witold Kłaczewski i Wacław Urban. 1991, s. 119.