Pensja (szkoła)

szkoła dla dziewcząt
 
List pochwalny (1861) i świadectwo ukończenia (1865) pensji we Włocławku

Pensja – dawna nazwa szkół prywatnych lub prowadzonych przez organizacje kościelne, często z internatem. Najczęściej pensje były przeznaczone dla dziewcząt, choć istniały również pensje chłopięce.

W Polsce pensje funkcjonowały od XVIII do XIX wieku[1]. Uczęszczały do nich dziewczęta z wyższych warstw społecznych (szlachty, zamożnego mieszczaństwa, później także urzędników), uzupełniając podstawową edukację domową; nie chodziły do nich na ogół córki arystokracji, uczone w domu przez wynajętych nauczycieli. Początkowo nauka na pensji trwała 2–3 lata, pod koniec XIX wieku 6–7 lat[1].

Przypisy edytuj

  1. a b pensja, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2011-02-28].