Pergamos (mitologia)

Pergamos – w mitologii greckiej syn Neoptolemosa i jego branki Andromachy. Po śmierci ojczyma, Helenosa wraz z matką wyemigrował do Azji i założył miasto Pergamon. Iliada nie podaje o nim, ani o jego braciach żadnych szczegółów.

Pergamos
Występowanie

mitologia grecka

Rodzina
Ojciec

Neoptolemos

Matka

Andromacha