Pi (litera)

litera alfabetu greckiego
Pi uc lc.svg
Alfabet grecki*
Klasyczne litery greckie
 Αα alfa  Νν ny (ni)
 Ββ beta (wita)  Ξξ ksi
 Γγ gamma (ghama)  Οο omikron
 Δδ delta (dhelta)  Ππ pi
 Εε epsilon  Ρρ rho (ro)
 Ζζ dzeta (zita)  Σσς sigma
 Ηη eta (ita)  Ττ tau (taf)
 Θθ theta (thita)  Υυ ipsylon
 Ιι jota  Φφ phi (fi)
 Κκ kappa (kapa)  Χχ chi
 Λλ lambda (lambdha)  Ψψ psi
 Μμ my (mi)  Ωω omega
Litery nieużywane współcześnie
 Ϝϝ(Ͷͷ) digamma  Ϻϻ san
 Ϛϛ stigma  Ϙϙ(Ϟϟ) koppa
 Ͱͱ heta  Ͳͳ(Ϡϡ) sampi
 Ϗϗ kaj  
Litery używane w innych językach
 Ϳϳ jot  Ϸϸ szo
* W nawiasach podano odmienną od tradycyjnej, współczesną wymowę w języku nowogreckim, według polskiej transkrypcji podręcznikowej.
Pi
(u góry krój szeryfowy,
u dołu pismo bezszeryfowe)

Pi (st.gr. πῖ, nw.gr. πι, pisana Ππ lub ϖ) – szesnasta litera alfabetu greckiego oznaczająca spółgłoskę zwartą wybuchową p. W greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 80.

Użycie jako symboluEdytuj

ΠEdytuj

  • w matematyce – symbol iloczynu, np.:   oznacza   (mnożenie poszczególnych wartości wyrażenia dla każdego  )

πEdytuj

ϖEdytuj

KodowanieEdytuj

W Unikodzie litera jest zakodowana:

Znak Unicode Kod HTML Nazwa unikodowa Nazwa polska
Π U+03A0 Π lub Π lub Π GREEK CAPITAL LETTER PI wielka litera grecka pi
π U+03C0 π lub π lub π GREEK SMALL LETTER PI mała litera grecka pi
ϖ U+03D6 ϖ lub ϖ lub ϖ GREEK PI SYMBOL grecki symbol pi

W LaTeX-u używa się znacznika:

Znak LaTeX
  \Pi
  \pi
  \varpi

Zobacz teżEdytuj