Piotr Bniński

polski podróżnik, kasztelan gnieźnieński i poznański

Piotr Bniński (Piotr z Bnina) herbu Łodzia (1390-1448) – kasztelan gnieźnieński (1428-37), starosta Mosiny w latach 1429-1448[1].

Piotr z Bnina
Herb
Łodzia
Rodzina

Bnińscy herbu Łodzia

Żona

Elżbieta z Gołutowa

Dzieci

Piotr z Bnina i Opalenicy (zm. 1466),
Maciej z Bnina Moszyński,
Piotr z Bnina Moszyński,
Barbara,
Dorota,
Anna,
Małgorzata

Pochodził z wielkopolskiej rodziny magnackiej Bnińskich, wywodzącej się z Bnina pod Poznaniem (komesowie na Bninie), pieczętującej się herbem Łodzia. W Samostrzelu zachował się pałac rodziny Bnińskich.

Był posłem do Zygmunta Luksemburskiego w negocjacjach w trakcie wojny z Zakonem krzyżackim[2].

Był obecny przy wystawieniu przez Władysława II Jagiełłę przywileju jedlneńskiego w 1430 roku[3].

Podróżował po Bliskim Wschodzie. Na pewien czas osiadł na Cyprze, gdzie służył królowi Cypru Janusowi z Lusignan. W 1432 r. wziął udział w poselstwie Jana - króla Jerozolimy i Cypru na dwór Władysława Jagiełły. W imieniu Janusa marszałek królestwa Baldwin z Noris prosił w nim o pożyczkę na wojnę z egipskimi mamelukami. W zamian oferował Cypr w zastaw oraz proponował małżeństwo córki Jagiełły z synem króla Janusa.[2].

BibliografiaEdytuj

  • J. Knopka, Polacy w Grecji Historia i współczesność, Bydgoszcz 1997
  • Ł. Burkiewicz, Two Cypriot royal missions to Poland in 1364 and 1432, wyd. Cyprus Historical Society, 2010, Vol. 9

PrzypisyEdytuj

  1. Antoni Gąsiorowski, Starostowie wielkopolskich miast królewskich w dobie jagiellońskiej, Warszawa-Poznań 1981, s. 71.
  2. a b Łukasz Burkiewicz, O kontaktach polsko-cypryjskich w średniowieczu, histmag.org, 30.09.2009 [dostęp: 2.04.2016]
  3. Franciszek Piekosiński, Wiece, sejmiki, sejmy i przywileje ziemskie w Polsce wieków średnich, Kraków 1900, s. 43.
Poprzednik
?
poprzedni wzmiankowany - Henryk z Rynarzewa
  Kasztelan gnieźnieński   Następca
Stanisław Ostroróg