Otwórz menu główne

Piotr Kroczek (ur. 22 marca 1975 w Cieszynie) – polski duchowny katolicki, teolog i kanonista, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego i doktor nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie[1], Kościelny Inspektor Ochrony Danych.

Piotr Kroczek
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 22 marca 1975
Cieszyn
doktor habilitowany nauk prawnych
Specjalność: ekumenizm, teologia ekumeniczna
Alma Mater Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
Doktorat 2003, 2017 – prawo kanoniczne, teologia
UKSW, UO
Habilitacja 2011 – prawo kanoniczne
UKSW
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kościelny Inspektor Ochrony Danych

ŻyciorysEdytuj

Studiował teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie w 2000 uzyskał tytuł magistra, a w 2001 licencjata. W 2000 został wyświęcony na kapłana diecezji bielsko-żywieckiej. Odbył studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego[2]. Tam też uzyskał w 2003 stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie rozprawy pt. Zasada „clara non sunt interpretanda” w prawie kanonicznym napisanej pod kierunkiem Remigiusza Sobańskiego. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego uzyskał w 2011 na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. The Art of Legislation. The Principles of Lawgiving in the Church. W 2017 uzyskał na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego stopień doktora nauk teologicznych na podstawie napisanej pod kierunkiem Rajmunda Porady rozprawy pt. Parafia w optyce katolickiej i luterańskiej[1].

Został zatrudniony w Instytucie Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a następnie na Wydziale Nauk Społecznych tej uczelni[1].

2 maja 2018 Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski powołała go na stanowisko Kościelnego Inspektora Ochrony Danych[3][4].

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego[5] i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Teologicznego[6].

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji[7].

Wybrane publikacjeEdytuj

  • Zasada „clara non sunt interpretanda” w prawie kanonicznym, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2005.
  • Podręcznik kancelaryjny dla duchowieństwa Diecezji Bielsko-Żywieckiej (wybrane zagadnienia), Bielsko-Biała: Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka, 2006 (współautor ze Stanisławem Lubaszką).
  • The Art of Legislation. The Principles of Lawgiving in the Church, Kraków: Wydawnictwo UNUM, 2012.
  • Wychowanie. Optyka prawa polskiego i prawa kanonicznego, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2013[5].
  • Konkordat. Ocena z perspektywy 15 lat obowiązywania (red. nauk.), Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2014, ​ISBN 978-83-7438-376-9​.
  • Angielskie prawo rodzinne. Wprowadzenie, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015, ​ISBN 978-83-8061-145-0​ (współautorka: Magdalena Butrymowicz).
  • Parafia w optyce katolickiej i luterańskiej. Studium teologiczno-prawne, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2017.
  • Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej. Klauzule generalne, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2017.

PrzypisyEdytuj