Piotr Stanisław Godebski

Piotr Stanisław Godebski herbu Godziemba – chorąży piński w latach 1700-1712.

Poseł na sejm 1703 roku z powiatu pińskiego.

BibliografiaEdytuj

  • Jarosław Poraziński, Sejm lubelski w 1703 roku i jego miejsce w konfliktach wewnętrznych na początku XVIII wieku, Warszawa-Poznań-Toruń 1988, s. 128.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 351.