Plemnia, anterydiumhaploidalny organ rozmnażania (gametangium), w którym wytwarzane są plemniki. Występuje w wielu grupach systematycznych roślin (zielenice, mszaki, paprotniki), grzybów i glonów nie zaliczanych do roślin. Plemnia może być jednokomórkowa lub wielokomórkowa.

Plemnia Antheridium sp.

Mszaki

edytuj

U mchów plemnia składa się z kilku komórek otoczonych pojedynczą warstwą komórek tworzących ściankę plemni. Plemnie znajdują się na szczycie ulistnionej łodyżki nazywanej gametoforem[1]. Plemnie mogą występować na tej samej łodydze co rodnia lub na oddzielnej. Mają kształt maczugowaty lub kulisty. Wewnątrz znajdują się liczne komórki, z których po podziale powstają po dwa plemniki. Po dojrzeniu plemniki wydostają się na zewnątrz[2].

U wątrobowców plemnie umieszczane są w górnej powierzchni plechy gametofitu, mają kształt jajowaty i podobnie jak u mchów zawierają liczne plemniki[2].

Paprotniki

edytuj

U paprotników jednakozarodnikowych plemnie mają kształt kulisty i składają się z komórek plemnikotwórczych otoczonych ścianką, tworzoną przez kilka komórek. W wodzie plemnie otwierają się uwalniając plemniki. Plemnie podobnie jak rodnie rozmieszczone są na spodniej stronie gametofitu[1].

U paprotników różnozarodnikowych plemnie na przedroślu, które zaczyna rozwijać się jeszcze wewnątrz zarodni. Przedrośle opuszcza mikrosporangium po jego otwarciu wciąż otoczone ścianą mikrospory. W środowisku wilgotnym, komórki plemnikotwórcze przekształcają się w dwuwiciowe plemniki i opuszczają plemnie po pęknięciu ścian mikrospory[1].

Nasienne

edytuj

U roślin nagozalążkowych jak i u okrytozalążkowych plemnia jest szczątkowa, tworzy ją jedynie komórka generatywna[2].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. a b c Szweykowska Alicja, Szweykowski Jerzy: Botanika t.1 Morfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 251, 270-274. ISBN 83-01-13953-6.
  2. a b c Malinowski Edmund: Anatomia roślin. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, s. 426-460.