Plik binarnyplik o dowolnej zawartości, oznacza wszystkie pliki poza plikami tekstowymi zawierającymi tekst zapisany w ustalonym sposobie kodowania znaków drukarskich, wraz z kodami sterującymi, w tym także kod znaku końca pliku – ^Z.

Podgląd pliku binarnego w edytorze heksadecymalnym

Pojęcie pliku tekstowego, wprowadzono w początkach rozwoju technik komputerowych, gdy komputery współpracowały z tekstowymi urządzeniami do pobierania i drukowania tekstów takimi jak dalekopisy, drukarki tekstowe, czytniki kart dziurkowanych.

Niemal wszystkie języki wysokiego poziomu mają oddzielne mechanizmy do obsługi plików tekstowych i binarnych.

Systemy operacyjne, podczas operacji na plikach, nie rozróżniają plików tekstowych i binarnych np. Unix. W DOS i Windows, wykonując niektóre operacje na plikach np. kopiowanie lub łączenie plików (copy, xcopy), porównywanie plików (fc) inaczej traktuje pliki tekstowe i binarne. DOS domyślnie traktuje plik jako plik tekstowy, a po napotkaniu w nim kodu sterującego ^Z, uznaje że to jest koniec pliku, nie wysyła pozostałej części do drukarki. W niektórych poleceniach DOS, dokonujących operacji na zawartości pliku, istnieje możliwość deklarowania, że dany plik jest plikiem binarnym (/b). W przypadku braku określenia typu pliku System Windows próbuje rozpoznać czy wybrany plik jest plikiem tekstowym.

Struktura edytuj

Pliki binarne tworzone przez programy mogą mieć wewnętrzną strukturę, której naruszenie sprawia, że plik stanie się niepoprawny dla programów je obsługujących.

Edycja edytuj

Plików binarnych nie da się edytować przy pomocy programów do edycji tekstu, programy te zakładają, że plik zawiera tekst i interpretują dane będące kodami sterującymi. Plik danego typu zwykle może być edytowany tylko przez programy obsługujące jego format pliku. Przy braku odpowiedniego programu, pliki binarne można edytować za pomocą edytora heksadecymalnego, który prezentuje zawartość pliku w postaci ich kodów szesnastkowych, czasami też dziesiętnie oraz tekstu ASCII, oraz umożliwia edycję poszczególnych bajtów pliku.

Rozszerzenia edytuj

Typowe rozszerzenia nazwy plików binarnych:[1]

Przypisy edytuj