Połączone Siły Zbrojne AL, PAL i KB

Opaska noszona przez żołnierzy Połączonych Sił Zbrojnych AL, PAL, KB

Połączone Siły Zbrojne – porozumienie wojskowe między Armią Ludową, Polską Armią Ludową i Korpusem Bezpieczeństwa zawarte w czasie powstania warszawskiego w dniach 14 i 15 września. Organem prasowym było pismo Wojsko Polskie. W dniu 26 września na bazie porozumienia wojskowego zawarto porozumienie polityczne noszące nazwę Powstańcze Porozumienie Demokratyczne w skład którego weszli przedstawiciele Polskiej Partii Robotniczej, Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej, Bundu i Związku Syndykalistów Polskich.

DowództwoEdytuj

  • dowódca pułkownik Julian Skokowski „Zaborski” (zastępca komendanta głównego PAL)
  • zastępca dowódcy major Józef Małecki „Sęk” (zastępca szefa sztabu KG AL)
  • II zastępca pułkownik Leon Korzewnikjanc „Doliwa” (szef sztabu KG KB)

BibliografiaEdytuj

  • Encyklopedia II Wojny Światowej, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1976.

Linki zewnętrzneEdytuj