Podkarpacie Wschodnie

Podkarpacie Wschodnie (521) – podprowincja fizycznogeograficzna na terenie Ukrainy oraz częściowo Polski i Rumunii, stanowiąca przedgórze Karpat Wschodnich. Wypływające z nich potoki gęsto rozcięły powierzchnię Podkarpacia Wschodniego, dzieląc je na szereg płaskowyżów, pochylonych ku północnemu wschodowi. Na obszarze Polski znajduje się niewielki fragment jednego z makroregionów Podkarpacia Wschodniego – Płaskowyżu Sańsko-Dniestrzańskiego.

Podkarpacie Wschodnie
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Wschodnie

Podprowincja

Podkarpacie Wschodnie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska
woj. podkarpackie
Ukraina
obwód lwowski
obwód iwanofrankowski
obwód czerniowiecki
Rumunia
okręg Suczawa
okręg Botoszany